iOrienteering

Možnost jak použít mobil k označení kontrol při orientačním běhu bez nutnost SI.

Aplikace používá k označení kontrol (ražení) QR kódů. Aplikace je dostupná jak pro android tak pro iOS.

Na mobilu je třeba mít čtečku QR kódu (většinou jí mobil má, ale raději před závodem vyzkoušej a když tak si některou aplikaci na čtení QR kódu do mobilu nahraj).

Po nahrání aplikace do mobilu stačí dojít do prostoru startu a stisknutím zeleného tlačítka „Scen“ naskenovat QR kód závodu. Ten bude buď na startu, na mapě a nebo ti jej pořadatel zaslal.

Na obrazovce se objeví tabulka se všemi číselnými kódy kontrol aplikace (čísla větší než 100). Kódy kontrol aplikace se nemusí schodovat s číselnými kódy kontrol závodu, které jsou v popisech. Tyto kódy slouží pouze pro aplikaci a jsou uvedeny vždy společně s QR kódem na kontrole.

Když je závod načtený stačí opět stisknou zelené tlačítko „Scen“ a naskenovat QR kód startu. V téhle chvíli se spouští čas závodu, který je vidět na displeji, kde je také uveden číselný kód aplikace pro další kontrolu.

Stejným způsobem se postupuje u každé kontroly. Stiskneš zelené tlačítko „Scen, naskenuješ kontrolu a běžíš dále. Průběžný čas se zobrazuje v horní části displeje.

V případě že naskenuješ (označíš) jinou kontrolu (nebo mimo pořadí), objeví se hlášení „Incorrect Checkpoint“ s možností závod ukončit – stiskneš tlačítko „Quit“ nebo pokračovat ke správné kontrole – stiskneš tlačítko „Continue“.

Poslední scen pak učiníš v cíli. Na displeji se po označení cíle zobrazí tabulka s dosaženými mezičasy. Červeně jsou označeny mezičasy chybně skenovaných kontrol (jiné kontroly a nebo kontroly mimo určené pořadí).

Pod mezičasy se je ikonka „Uplood“. Jejím stisknutím nahraješ výsledky na server. Před tím je však nutno se přihlásit a nebo vytvořit účet (ikona vlevo dole).

Při vytváření účtu vyplň všechny pole. „userneme“ – uživatelské jméno, „password“ – heslo, „email“ – mail, forename – jméno, „surname“ – příjmení. Dále pod ikonou „Plase Select Age Group“ vyber věkovou skupinu do které patříš. Pod poslední ikonou „Plase Select Gender“ vyber buď „male“ – muž nebo „female“ – žena.

Výsledky si poté můžeš prohlížet také na webu aplikace.

V případě, že chceš mít i GPS záznam použij ještě další aplikaci a nebo GPS záznamník.