GPS Orienteering

Pro účastníky závodu/tréninku

Aplikace je nově v češtině – anglické výrazy tedy už najdete česky a pomůže to k orientaci v aplikaci.

Před závodem

Na mobil si nainstalovat aplikaci GPS Orienteering RUN. Je bezplatná. Bohužel je možné jen pro Android.

Po otevření aplikace v záložce COURSES přidat zeleným plusem trať (v dolní pravé části displeje). Kód tratě poskytne pořadatel.

Trať se vám objeví v seznamu. Kliknutím na trať si můžete prohlédnout umístění kontrol, pokud to pořadatel umožní. Jinak až po závodě. V případě, že stavitel nahrál mapu je možno si jí stáhnout a zobrazit trať na mapě (stažení pomocí menu).

V menu vpravo nahoře naleznete:
PROPERTIS -zobrazí se informace o závodě (kód, název mapy, typ závodu, jde o bludiště, začátek a konec startu. je li možno použít podporu – zobrazení GPS pozice na mapě).
HEIGHT PROFOLE – zobrazí se výškový profil trati.
SHOW TABLE – zobrazí se informace o trati v tabulce (vzdálenost na kontrolu od předchozí, celková vzdálenost od startu, nadmořská výška kontroly).
RUN THE COURS – začít závod.
SHOW COURSE RESULT – zobrazit se výsledky (stažené a své).
DOWNLOAD COURSE RESULT – stáhnout aktuální výsledky nahrané na server.
DOWNLOD MAP – stáhnout mapu, je-li k dispozici.

V případě, že si navzájem půjčujete mobil nezapomeňte si změnit před svým startem jméno. U ukončeného závodu již nelze změnit jméno závodníka.
Nastavéní – v záložce COURSES stisknete menu (vpravo nahoře) a vyberete SETTINGS. Hned první položka je NAME. Stisknete a napíšete své jméno.

Během závodu

Získejte mapu. Buď ji bude možno stáhnout do mobilu (viz. předchozí odstavec) anebo ji dostanete vytištěnou pořadatelem. Jste-li na startu připravte se vyběhnout. Poté v záložce COURSES vyberte v seznamu nahraný závod a stiskněte ikonu běžce (případně jste-li na zobrazení trati vyberte v menu RUN THE COURSE).

Počkejte než se načte GPS signál a můžete vyrazit. Ikona „Start“ se vám automaticky označí, stojíte-li v prostoru startu a začne se měřit čas (označení provází i zvuková signalizace, takže mobil můžete mít i schovaný). V případě, že nejste přímo na startu dojděte na něj a start se automaticky označí. Automatickým označením „Startu“ začíná závod, proto spuštění závodu stiskněte až ve chvíli, kdy jste opravdu připraveni vyběhnout.

Nepracuje li GPS přesně nebo není zcela přesně nastavená mapa zmáčkněte ikonu „Start“ ručně.

Po označení startu se objeví ikona lampiónu s číslem následné kontroly (po startu číslice 1). Jak se dostanete na pozici kontroly, je kontrola automaticky označena (znovu za doprovodu zvukové signalizace). V případě, že jste v prostoru kontroly a kontrola nebyla automaticky označena, učiňte tak ručně. Znovu se změní číslice na aktuálně následující kontrolu. V případě, že jste od kontroly příliš daleko zeptá se aplikace „Too far from the control point Punch anywey“. Při této hlášce doporučuji znovu zkontrolovat svojí pozici v mapě a jen když jste si jistí orazit kontrolu.
Na automatické ražení čekejte cca. 10 sekund a poté označte kontrolu ručně.

V cíli se vám pak automaticky označí ikona lampionu s nápisem „Finish“ (případně označit ručně).

Výsledek nahrajte na server pokud máte signál. Jinak učiňte ihned jak se k signálu dostanete.

Poznámky
V pravém horním rohu (při závodě) máte aktuální přesnost GPS.

V případě, že máte mapu staženou v aplikaci je u ikony kontroly při závodě menší ikona „MAP“ po zmáčknutí vidíte mapu s tratí. Na mapě v pravém horním rohu se objeví malá ikona s lampionem pro ruční ražení kontrol.

V menu vpravo nahoře naleznete:
ABORT RACE – ukončit závod.
ORIENTEERING SUPORT – je-li stavitelem povolen. Po zmáčknutí zatrhněte „Use orienteering support“.
Poté můžete zatrhnout:
– „Show position on map“ – zobrazuje se aktuální poloha v mapě (je-li mapa stažena v mobilu).
– „Show distance/direction to control“ – zobrazuje při běhu bez mapy (v základním modu) aktuální vzdálenost a směr k další kontrole.
SETTINGS – možnost nastavení orientace displeje, stále zapnutého displeje a jiné alternativy ražení.

Po závodě

Jestli jste nenahrály výsledky na server hned po doběhnutí je to možno učinit v záložce RESULT, kde jsou zobrazeny všechny výsledky (vaše a stažené). Kliknutím na příslušný záznam je možno vidět tabulku s mezičasy, uběhnutou vzdáleností na kontrolu a její procentuální zvýšení proti skutečné vzdušné vzdálenosti na kontrolu a tempo (průměrný čas na km ke kontrole).
Poznámka k ražení kontrol: U čísla kontroly, která byla označena automaticky není uvedeno nic. U kontroly která byla ražena ručně je uvedeno „man“. U kontroly která byla ražena i přes upozornění aplikací je uvedeno „forced“ . Pokud vám správně fungoval GPS a trať byla správně nastavena znamenáto, že jste byl hodně daleko od kontroly. Můžete později prohlédnout na GPS záznamu.

V menu vpravo nahoře naleznete:
SHOW PROFILE – ukáže profil závodu (nadmořská výška, okamžité tempo, tempo na kontrolu a uběhlá vzdálenost) .
UPLOAD (DELETE) TO (FROM) SERVER – nahrání (smazání) výsledku ze servu.

Přehledné celkové výsledky naleznete v záložce COURSES. Stiskněte ikonu s obrázkem „stupně výsledků“. V tabulce vidíte vaše výsledky a stažené výsledky ze serveru. Po kliknutí na závodníka se vám ukáže tabulka s informacemi (viz. předešlí odstavec).

V menu vpravo nahoře naleznete:
DOWNLOAD COURSE RESULT – stažení aktuálních výsledků ze serveru.
DELETE RESULT – smaže všechny výsledky s vašeho mobilu.
SHOW ON WEB – zobrazí přehledné výsledky na webových stránkách s mezičasy atd.
SHARE WEB LINK . Sdílení odkazu na web i s kódem

V hlavním menu v záložce COURSES se nachází méně důležité položky pro samotný závod.
V menu vpravo nahoře naleznet:
SHERE VIA BLUETOOTH – sdílení závodů prostřednictvím bluetooth.
SETTINGS – zde najdete dílčí nastavení, základní je však plně vyhovující. SORT ORDER – nastavení řazení závodů a výsledků.
HELP – základní nápověda v angličtině.

Více o aplikaci také zde

V případě dotazů napište na ob@obkta.cz.