Táborský den OB 2023

Informace

Kdy: 18. května 2023 -čtvrtek
Start: volný – dle příchodu v čase 15,00 až 17,00 hod.
Kde: botanická zahrada Tábor – vchod z ulice Dobrovského
Přihlášky: e-mail: ob@obkta.cz, nebo přihlašovací formulář na těchto stránkách. Přihlásit se je možno i na místě. Pro hladký průběh závodu se prosím přihlaste dopředu. Stačí volnou formou uvést jméno a věk.
Pro předem přihlášené zajištěna drobná odměna.
Pořádá: Orientační klub Střelka

 
 


Tratě:
Tratě budou vedeny botanickou zahradou
A – jednoduchá trať pro začátečníky a děti (možno běžet s doprovodem). Následující kontrola na dohled.
B – jednoduchá trať postupy jsou vedeny po cestách, kontroly umístěné na cestách.

Zákaz vstupu mimo cesty a pěšiny.

Na kontrolách plnění drobných úkolů.

Startovné: nevybírá se
Mapa: Botanická zahrada
Ražení: elektronické, čipy bezplatně k zapůjčení
Vzdálenosti: start, cíl v prostoru shromaždiště
Parkování: v přilehlých ulicích, využít MHD
Účastníci do 15 let obdrží diplom a drobné ceny.
Účastníci startují na vlastní nebezpečí.
Účastníci souhlasí s tím, že fotky, videa pořízené na závodech můžou být zveřejněn ve veřejných zdrojích (internet, tisk, apod.).