Kufrování pro školáky – Chýnov

Kdy: 5. června 2018 – úterý
Start: volný – dle příchodu v čase od 09,00 do 15,00 hod.  Při větším zájmu je možno posunout.
Kde: Chýnov – hřiště Na Močítkách.
Přihlášky: e-mail: ob@obkta.cz, nebo přihlašovací formulář na těchto stránkách. Přihlásit se je možno i na místě. Pro hladký průběh závodu se prosím přihlaste dopředu (u skupin nad 3 osoby přihlášení vyžadováno). Stačí volnou formou uvést jméno, navštěvovaná škola a ročník.
Pořádá: OK Střelka

Kategorie:
Každý ročník základní školy má vlastní kategorii (1. – 9. ročník). Do 4. ročníku se běží fáborkovaná trať.
Příchozí, kteří nenavštěvují základní školu mají vlastní kategorie, dle vybrané trati. Nejmenší děti s doprovodem běží fáborkovanou trať.

Hodnocení:
Fáborkované kategorie (1. – 4. ročník): U těchto kategorií jsou i falešné kontroly – kontroly nejsou zakreslené v mapě. Při označení falešné kontroly nebo vynechání kontroly vyznačené v mapě následuje časová penalizace 5 minut. Fáborkovanou trať je možno libovolně zkracovat. Vyznačené kontroly v mapě musí být označeny v pořadí uvedeném na mapě. Při nedodržení pořadí se kontrola mimo pořadí považuje za neoznačenou.
Ostatní kategorie (5. – 9. ročník): Všechny kontroly musí být označeny v pořadí uvedeném v mapě. Při nedodržení pořadí se kontrola mimo pořadí považuje za neoznačenou. Závodníci, kteří nebudou mít označené všechny kontroly jsou v pořadí za závodníky, kteří běželi bez chyby. O výsledku tedy rozhoduje počet chyb (neoznačených kontrol)  a poté dosažený čas.

Startovné: nevybírá se
Ražení: elektronické (SI), půjčení čipu je bezplatné
Vzdálenosti: start, cíl v prostoru shromaždiště
Výsledky: odkaz bude zveřejněn na těchto webových stránkách
Účastníci startují na vlastní nebezpečí.
Účastníci souhlasí s tím, že fotky, videa pořízené na závodech můžou být zveřejněny ve veřejných zdrojích (internet, tisk, apod.).