Nabitý měsíc u konce

Letošní květen nebyl na počasí tak příznivý jako ten loňský, ale na závody nabitém měsíci to nic nezměnilo.

Měsíc odstartoval hned první sobotu malým závodem v rámci otevření turistické sezóny v Táboře. Počasí bylo aspoň na chvilku milosrdné a tak po nočním a před odpoledním deštěm dokonce svítilo sluníčko. Účast tak byla vysoká i když tu loňskou nepřekonala.

Trať na otevření turistické sezóny byla jednoduchá a rychlá. Zajímavý byl závěrečný souboj kamarádů a kamarádek, kteří si závod přišli zopakovat a soutěžili mezi sebou o nejlepší čas. I když v tu chvíli už nešlo o orientační závod, ale rychlostní. Souboj to byl zajímavý a lépe v něm dopadla děvčata .

Hned ve středu proběhl 3. závod Dětské ligy OB v Chýnově. Tentokrát počasí vyšlo perfektně a tak přišel i vysoký počet závodníků především těch malých. Více informací můžete nalézt v článku zde.

Další týden nás čekal světový den orientačního běhu, který si náš klub protáhl díky soustředění v Berlíně na celý týden.

První akce v rámci světového dne proběhla ve středu 15. května, která byla i celosvětově hlavním dnem celého týdne. Horší počasí už být nemohlo. Silný déšť a teploty kolem 4°C zapříčinily nízkou účast. Kdo však přišel jistě nelitoval. Po prozkoumání zajímavých zákoutí. botanické zahrady čekalo v cíli několik cen mezi kterými nechyběly kromě zajímavých drobností s WOD a OB tématikou i přesnídávka s brumíkem.

Další den už následoval odjezd na soustředění do Berlína. Počasí bylo pro změnu pěkné. Bližší informace si můžete přečíst v článku zde.

Po nedělním návratu z Berlína následoval další závod v rámci světového dne OB. Tentokrát se jednalo o Kufrování pro školáky. Počasí se znovu otočilo a tak dětem po celý závod pršelo. Přesto se vracely spokojené, i když mokré až na kost. Odměny v cíli tak byly o to více zasloužené.

Další Kufrování pro školáky proběhlo hned ve čtvrtek. Tentokrát v Chýnově. Před závodem a v jeho začátku pršelo. I když nízká účast, na fáborkované trati proběhl vyrovnaný souboj, po kterém bylo nutno v cíli doplnit energii.

Poslední námi pořádanou akcí v květnu bylo Kufrování pro školáky tentokrát v Choustníku. V Chostníku bylo počasí ideální a tak se děti do závodů pustily s nadšením. Především ty z mladších ročníků zaběhly trať lesem vícekrát. Do výsledků se počítal samozřejmě pouze první čas, ale to žádnému z dětí nevadilo.

Pro nejlepší děti v rámci Kufrování pro školy v jednotlivých ročnících čekají poukazy na sportovní vybavení. Celkové výsledky budou uvedeny v samostatném článku. Vyhlášení včetně předání ceny pak proběhne v rámci 4. Dětské ligy na hradě Choustníku 22. června. Bližší informace naleznete na stránkách závodu. Tentokrát se Dětská liga poběží v těžkém terénu, kde ty nejstarší zavede trať i do skalního města. V cíli pak čeká tradiční balíček cen a pro nejlepší poukaz na sportovní vybavení. Ten, kdo se nemá na Choustník jak dostat nemusí truchlit. Z Tábora bude vypraven bezplatný autobus (neplatí pro OB běžce) . Na přepravu je třeba se přihlásit .