Nákup čipů pro orientační běh

Díky podpoře Jihočeského kraje a ČSOS se našemu klubu povedlo pořídit sadu čipů, přesněji kartiček, pro elektronické ražení kontrol. Kartičky již byly použity v prvních bezplatných závodech pro školy v rámci kterých probíhají i závody pro veřejnost „Kufrování pro školáky“.
Pořízené vybavení společně s již pořízenou sadou elektronického ražení kontrol (SportIdent) chceme nadále využít k